Casablanca

Hona

Född:2015-06-18

Färg: SIB n 03 24

Colourpoint:Bärare (C/cs or cs/cb)

Blodgrupp: Type A el. AB ( bärare av b)S*Landsnoras Casablanca

Flyttat till sin familj i Stockholm

4 veckor